Lakai - ‘Flaco 2’

Stevie Perez celebrates his second pro shoe on Lakai in style!